Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde
8. november 2021

Regnskab 2020-21

Referater

Læs referaterne fra Christianbjergs kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.