Fra Kollegiekontoret

Referat af regnskabsmøde
27. oktober 2020

Regnskab 2019-20

Referater

Læs referaterne fra Christianbjergs kollegiets afdelings- og bestyrelsesmøder.